pracovnělékařské služby - otázky a odpovědi


Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Povinnosti týkající se pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče) vyplývají jak z vnitrostátních právních předpisů, tak i z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, v poslední době zejména zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nabývá účinnosti 1. dubna 2012 a prováděcími právními předpisy. Pracovnělékařské služby, zdravotní služby preventivní slouží nejen k ochraně zaměstnanců, ale i k ochraně zaměstnavatelů před škodami způsobenými nezpůsobilými zaměstnanci třetím osobám nebo před škodami na zdraví zaměstnanců, které by bylo možno přičítat k tíži zaměstnavatele.

Z toho všeho vyplývá, že pozornost věnovaná pracovnělékařské péči (závodní preventivní péči) zaměstnavatelem může přinášet svůj užitek. Naopak nedostatečná pozornost věnovaná této problematice může přinášet finanční sankce.© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo