Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Kategorizace prací je zákonem uložená povinnost zařadit práce do jedné ze 4 kategorií podle stanovených pravidel (§ 37 a následující zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce (kategorie 4 je nejvíce riziková – viz níže). Kategorizace se týká všech prací a povinnost kategorizovat má i ten, kdo není zaměstnavatelem, ale vykonává práce sám nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona).

Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je systém standardního hodnocení jednotlivých prací z hlediska jejich vlivu na zdraví zaměstnanců. Správně provedená kategorizace nenaplňuje tedy pouze požadavky zákona (č. 258/02000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), ale je i naplněním požadavků zákoníku práce § 101 a následující, zejména § 102.

Povinnost kategorizovat ukládá zákon zaměstnavatelům. Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce.© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo