Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Zaměstnavatel je povinen si vyžádat posudek o zdravotní způsobilosti k práci zaměstnance před jeho nástupem do práce,  v rámci preventivních pracovnělékařských prohlídek stanovených prováděcími právními předpisy. Posudek o zdravotní způsobilosti k práci je výsledkem preventivní pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, které vykonává lékař zařízení – poskytovatel pracovnělékařských služeb. Posudek lékaře je pro zaměstnavatele závazný© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo