Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Kontrolu nad dodržováním povinnosti zaměstnavatele stanovených především zákonem o ochraně veřejného zdraví, zejména kontrolu povinností zajistit závodní preventivní péči a informovat zařízení ZPP ve věcech nezbytných k ochraně zdraví při práci, provádí příslušné Krajská hygienická stanice. Za porušení povinností zákonem stanovených hrozí zaměstnavateli sankce v podobě pokuty až do výše 2,000.000,-Kč.  Pokud tímto porušením dojde k poškození zdraví osob nebo vznikne hrozba epidemie, může výsledná pokuta dosáhnout až výše 3,000.000,-Kč, pokutu do výše 100 000,00 Kč lze uložit za uvedení nepravdivých údajů a informací© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo