zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách

2. pracovnělékařské služby, zdravotní služby preventivní, činnost s klinickým zaměřením, provádění preventivních prohlídek, hodnocení zdravotního stavu, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • provádění lékařských preventivních pracovnělékařských prohlídek vstupní, periodické a řadové, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
   
 • v rámci pracovnělékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
   
 • vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci,
   
 • v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli,
   
 • povinné očkování,
   
 • preventivní činnost s klinickým zaměřením, dohled nad zdravím zaměstnanců,
   
 • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví,
   
 • v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření,
   
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání,
   
 • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři,
   
 • prohlídky osob, u kterých vlivy rizikových faktorů pracovních podmínek působí i po ukončení expozice riziku, je-li v těchto tzv. následných prohlídkách určen,
   
 • vyhodnocování výsledků lékařských preventivních prohlídek.

zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo