zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách

4. pracovnělékařské služby, zdravotní služby preventivní, činnost školení a doplňková činnost na přání zaměstnavatele

 • školení v poskytování první pomoci, 
   
 • školení ochrany zdraví při práci,
   
 • vedení lhůtníku pracovnělékařských prohlídek preventivních,
   
 • analýza současného stavu ve vztahu k potřebám zákazníka a legislativním opatřením,
   
 • příprava a provedení kategorizace prací,
   
 • organizace, příprava a zajištění vč. vyhodnocení a následného zapracování měření faktorů pracovního prostředí,
   
 • příprava a vypracování návrhu zařazení prací do kategorií k předložení na KHS
   
 • ve spolupráci se zaměstnavatelem provádění rozboru nemocnosti a pracovní neschopnosti s cílem zjistit možné souvislosti mezi změnami zdravotního stavu a pracovními podmínkami, podávání návrhů v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců,
   
 • podporu zdraví a zvyšování produktivity práce (úzce specializovaný dohled),
   
 • předcházení infekčním nemocem – porada, očkování,
   
 • zastupování a jednání s orgány státní správy,
   
 • spoluúčast na programech podpory zdraví,
   
 • doporučení, návrh rozsahu a způsobu provedení a vyšetření managementu ve dnech pracovního volna.

zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo